Tôi đang tìm lớp học thêm văn cho con chị bạn. Bạn tôi muốn cho con học thêm văn thày (hoặc cô) dạy ở trường Amsterdam. Các mẹ biết địa chỉ nào học tốt giúp tôi với nhé. Hai cháu năm nay một đứa bắt đầu vào cấp 2, một đứa lên lớp 9. Cảm ơn các mẹ thông thái nhiều! :1: