Nhóm mình đang làm series về giáo dục giới tính cho các bạn trẻ. Video đầu tiên nói về việc tránh thai, xin giới thiệu đến các mẹ đang gặp khó khăn trong việc giáo dục con mình.