Các mẹ trên này có ai đã có con thi vào lớp 6 Am cho em hỏi chút. Con em đang học lớp 5 mà có một kì ko được học sinh giỏi mà là học sinh tiên tiến. Vậy con em có thể đăng kí thi vào trường Ams or Giảng Võ được không?


Cảm ơn các mẹ nhiều?