“18 năm ăn bánh chưng đi tìm người yêu mà như giải bài toán tìm X. Tìm mãi vẫn không ra” Loading interface...:(


“Chỉ có tiếng li-la li-la li-la mà năm nào các cô cũng bắt tụi em phân tích ẩn ý của tác giả, chẳng phải tác giả đã nói đấy chỉ là mấy từ vu vơ cho vần câu chữ saooo!?”


“12 năm học Tiếng Anh, những gì tui em có thể áp dụng được trong Tiếng Anh là: Hello, Goodbye, How are you?, Ok, I’m fine. And you?”