Mình có khóa học tiếng anh bằng Thiền, phương pháp học mới có tại VN


-Kích hoạt vùng ngôn ngữ (Học Tiếng Anh 1 lần và Không bao giờ quên)


-Học Tiếng Anh như trẻ em Mỹ


...


Đăng ký gồm 2 Bước:


B1 - http://bongnhiengioitienganhbangthien.com/


B2 - Điền đầy đủ thông tin và đăng ký vs mã COUPON: SS04 (để dc tặng khóa học)


Đối tượng học: Học sinh cấp II -> người đi làm !