Hôm qua em vừa đi thăm một đồng nghiệp sinh con thiếu tháng, giờ bé đã 1 tháng rồi nhưng sinh sớm những 5 tuần nên bé khá nhẹ cân. Mẹ bé yếu nên cũng ít sữa và muốn cho bé uống thêm sữa ngoài. Gia đình đang cân nhắc các loại sữa cho bé uống .... Mình muốn giới thiệu bé uống Pedia nhưng phải lên đây hỏi BTC trước đã, mong chờ câu trả lời sớm ạ