Con em rất lười uống sữa, em làm nhiều bột ngọt cho con, có nên pah sữa công thức vào bột cho con không ah, như vậy có đảm bảo dinh dưỡng không? cảm ơn chương trình!