Em thấy nhiều bé uống sữa đêm nên phát triển rất tốt về chiêu cao lẫn trọng lượng, không biết có nên cho bé vào ban đêm không thưa bác sỹ? Một ngày đi học bé uống rất ít sữa nên em cũng rất lo ah, 2 tháng nay bé không tăng cân nên mưốn nữa đêm dạy pha sữa cho bé uống!