Sau khi chào đời, hệ miễn dịch của bé có những thay đổi và chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, trong đó có môi trường và chế độ dinh dưỡng.


Loading interface...