Cu Bống nhà mình được 15 tháng rồi nhưng không bao giờ chịu ngồi thẳng lưng. Toàn ngồi còng lưng thôi. Mẹ nhắc thì ngồi thẳng được chắc là 1 phút quá. Rồi lại ngồi còng lưng. Mình nên làm gì để khắc phục tình hình này của bé. Mình lo con sau này còng lưng tôm mất thôi.