Chào các mom, bé nhà mình thường được ông bà lấy nước bọt của ông bà tha vào ngay chỗ muỗi cắn, kiến cắn. Mình thấy sau khi tha xong thì viết sưng cũng giảm. Nhưng nghĩ lại thấy cũng "mất vệ sinh" sao ấy. Cả nhà cho mình hỏi, ngoài cảm giác "mất vệ sinh" của mình thì việc làm này có ảnh hưởng gì đến bé không cả nhà nhỉ.@};-