Quan niệm này thú thật là mình không tin mấy. Mình nghĩ là truyền miệng mọi người nói với nhau hay các bà hù doạ thôi. Nhưng bỗng 1 ngày đẹp trời nọ, ngắm con gái thấy chân con hơi cong cong thật (mình mặc tả cho con suốt đên giờ bé gần 17tháng) nên đâm hoang mang và lo lắng. Các mẹ nghĩ sao về vấn đề này ạ, cho mình ý kiến với. Cảm ơn các mẹ @};-