Tịnh nhà mình được 5 tháng, cũng như các be khác Tinh bắt đàu bỏ miệng mọi thứ bé cầm được. Theo các mẹ ngậm nướu nên mua không và mua loai cứng hay mềm thì được? Mẹ nào có kinh nghiệm cho mình xin ý kiến nha