các mẹ thông thái cho mình hỏi, bé nhà mình được hơn 6 tháng nhưng bé ngủ rất ít, ban ngày bé chỉ ngủ say được 30phút thôi là tỉnh rồi.Buổi trưa cũng vậy, nếu có mẹ nằm ôm bé ngủ và cho ti thì bé ngủ tiếp còn người khác trông là bé cũng dậy. dạo này đêm mới ngủ giấc dài, chứ mấy tháng đầu cứ 2 tiếng là bé dậy đòi ăn rồi. không biết bé nhà các mẹ ban ngày ngủ nhiều không? Các mẹ có cách nào để bé có thể ngủ 1 giấc dài khoảng 1,2 tiếng vì bé ngủ ngắn quá e chẳng làm được việc gì mà đi đâu cũng không yên tâm vì bé nhà e khó tính khóc ghê lắm