Những kỉ niệm với mẹ kính yêu của chúng ta chắc nói ra không bao giờ là đủ phải không các mẹ. Nhưng có những kỉ niệm mà suốt đời mỗi lần nhắc lại mình cũng có thể rưng rưng vì xúc động. Các mẹ hãy chi sẻ cùng mình ở đây nhé.