Chị gái mình sắp sinh em bé rồi. chị sinh ở viện C. chị muốn được biết là khi đi đẻ thì cần mang theo những gì.


các mẹ thông thái tư vấn giúp mình với@};-@};-