Trời nóng mà nhà không có điều hòa chỉ dùng quạt, muốn dùng tã giấy cho bé có sao không các mẹ?


Có mẹ nào có kinh nghiệm cho tớ vài lời khuyên với. Thanks.