Con gái tôi được 16 tháng tuổi. Bàn chân cháu hơi bị cong và chị tôi khuyên tôi nên mua giày hoặc ủng để nắn thẳng chân cho cháu. Bản thân tôi nghĩ phải chăng do cháu mặc bỉm thường xuyên?!?? Các chị nghĩ sao về chuyện này? Tôi cám ơn rất nhiều