Bỉm quần Pampers Việt Nam mới ra có mẹ nào dùng rồi cho em xin ý kiến với ạ? Nghe nói loại này dùng cho bé thích lắm, em cũng muốn mua cho cháu mà tìm mấy cửa hàng gần nhà chưa có bán, chắc phải ra cửa hàng lớn hoặc siêu thị các mẹ nhỉ?