Chào các mẹ,


Bé nhà em được 7 tháng. Bé nhà em từ đợt 2,5 tháng đã ngủ được giấc dài ban đêm, trộm vía. Nhưng em chỉ chán mỗi một nỗi giờ đi ngủ của con bé muộn quá, thường là phải 10h tối mới ngủ. Độ 1 tuần gần đây còn ngủ muộn hơn, 11 rưỡi 12h đêm cơ Con bé thì trộm vía vẫn ăn uống chơi bời tốt nhưng bố mẹ thì oải quá. Em đã thử áp dụng khoảng một tuần việc cắt giấc ngủ chập tối nhưng không ăn thua. Bạn í chơi một mạch tới tận tối muộn mới đi ngủ. Các mẹ các bố thông thái có cách nào điều trị mấy trường hợp ngủ muộn này không ạ?