Mấy hôm nay trời nóng quá, cháu trai nhà em bị lên rôm đỏ đầy trán và lấm tấm ở lưng.


Bà giúp việc vẫn vắt chanh vào nước cho cháu tắm, không biết có được không các mẹ?


Ngoài chanh ra thì các mẹ thường tắm cho con bằng thứ gì khác?