Bé BamBi nhe răng (í, chưa có răng) cười vì biết mình đang ... "làm chuyện để ý", hí hí... Các mẹ like bé hông nào?