Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu (Bác sĩ chuyên khoa 2, Trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh Viện Nhi Đồng 2)