Bác sĩ Nguyễn Trần Nam, Phó khoa Nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 2