cho em hỏi ? bé nhà em mới được 1 tháng 10 ngày, mỗi lần bé vặn mình đều bị xón ra nước 1 ngày rất là nhiều . cho em hỏi bé có bị làm sao không?