Ngày nào mình cũng đóng BVS hằng ngày ( trừ những ngày bị), cứ cách khoảng 4-5h thì mình thay 1 lần. Mình làm như vậy có tốt không? Vì mình thấy mấy chị ở phòng mình bảo không nên lúc nào cũng đóng BVS ??? Chuyên gia trả lời giúp mình với nhé? Thank!