mình đang muốn trải thảm toàn nhà , nhưng nghe tư vấn thì chỉ nên mua thảm dạ miếng về ghép , mùa hè thì tháo ra , dễ giặt , phơi . nhà mẹ nào đã dùng cho mình xin í kiến . giá cả mình thấy cũng max , cả nhà + tầng cũng ngot 10 triệu .