Chào các mẹ!


Tình hình là mình có mảnh đất 2000m^2 có ý định để làm nhà vườn và sẽ làm dần từng hạng mục (kế hoạch 20 năm) do không có tiền. Mình muốn xin bạn nào có bản thiết kế nhà vườn để tham khảo.


Rất cảm ơn các mẹ đã đọc tin