Chỉ dùm bà nhà quê như tôi, ở đâu bán cái túi thơm để trong tủ quần áo cho thơm quần áo, tui được nhỏ bạn ở bên Mỹ cho mấy túi, giờ tui muốn tìm ở SG có bán ko, chỉ dùm nhé