Nhà mình xây xong cũng lâu. Giờ cơ thêm thằng ku. Nên phòng của mình cần thêm chổ cho nó. 2vc e ở trong phòng vỏn vẹn 9,2m2. Ngang 2m8 dài 3,3. Số lẽ do thợ xây nó ăn lẹm zô. Dự định xây 3x3,5. Gồm 1 tủ áo 1,6x0,6 giương 2m3x1m7, tủ phấn 0,8mx0,5m và tủ trẻ em 0,8x0,5 nữa. Ace ai thiết kế cho e có không gian với ạ. Và cần làm j cho thoải mái căn phòng ạ. dự toán chi phí lun ạ!!!Loading interface...