Mình đang tìm bàn có thể để sách đọc hay labtop để làm việc trên giường do không gian phòng chật. Có ai biết bán ở đâu chỉ cho mình với?