BẠN CÓ BIẾT??????


Ô nhiễm thực phẩm và lạm dụng đồ nhựa trong cuộc sống đang vô tình làm sức khỏe của chúng ta giảm sút nghiêm trọng. Thế nhưng hiện này tại các gia đình Việt cũng chưa thể bỏ thói quen sử dụng đồ nhựa. Hàng trăm món đồ đang được sử dụng tại gia như: tô nhựa đựng đồ ăn ở nhà, hộp nhựa bảo quản thực phẩm, ống hút nhựa, …