Nếu khung tranh/ ảnh yêu thích của bạn bị gãy hay không có móc treo, bạn có thể tạo ra phần móc hoài toàn mới từ phần khoen của lon bia đấy.Chỉ cần:
(wikihow)

Khoen bia/ nước ngọt


Thước dây


Bút chì


Đinh


Máy khoan

Thực hiện:- Dùng thước dây, bút chì để xác định và đánh dấu trung điểm trên cạnh khung tranh;
(Wikihow)- Cẩn thận dùng máy khoan để cố định đinh vào điểm đã đánh dấu. Bạn nên làm từ từ để đinh không bị gắn sát vào khung, cần giữ một khe hở nhỏ để luồn khoen bia vào;
(Wikihow)- Đặt khoen bia vào đinh vừa khoan và khéo léo treo khung tranh lên tường.
(Wikihow)*Chú ý: Chỉ nên áp dung cho những khung nhẹ, nhỏ để tránh việc đinh bị long ra ngoài, rớt bể vị khung quá nặng.
(Theo Wikihow)