Các bạn cùng chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà đẹp, nội thất đẹp:


1 người có 1 hình ảnh (đã được chọn lọc) -> 1000 người có 1000 hình ảnh (đã được chọn lọc) -> mọi người cùng tham khảo, áp dụng cho ngôi nhà mình.
:Thinking: