Sau này Sochu có thể thuê người giúp việc theo giờ, cũng đỡ cho mình lắm!


Sochu gọi số này hỏi thử xem sao nhé! Công ty mình mướn tạp vụ từ Cty này nên biết họ có dịch vụ dọn dẹp nhà cửa. Hình như là 6.200d/m2. Sochu cứ gọi điện hỏi thử xem sao nhé! ĐT: 200 3334