Vợ chồng em dự định qua Ngâu sẽ xây nhà, kinh phí cũng không nhiểu