Mình vừa bị xóa bài vì post với nội dung quảng cáo, chán quá. Mình chỉ muốn phổ biến nguồn năng lượng sạch này tới các hộ gia đình, vừa tiết kiệm điện lại vừa sạch sẽ, tiện nghi. Mọi người nghĩ sao khi trong gia đình mình có rất nhiều các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời mà giá cả thì không cao hơn thiết bị chạy bằng điện thông thường?:Smiling: