Mình đang muốn mua một chiếc tủ để giầy dép có bạn nào biết ở đâu bán và giá cả phải chăng thì giúp minh với. Mình đang ở quận 7