Hay đưa ra các lý do khi sử dụng loại vật liệu đó ạ

- Sử dụng sàn gỗ


- Sử dụng sàn sốp ghép 


- Sử dụng sàn sốp nhựa dán xuống nền


- Sử dụng sàn sốp nhựa miếng lớn dải trực tiếp


- Sử dụng thảm ghép vuông 30 x 30  - 40x40  50x50 60x60...


- Sử dụng thảm tấm loại lớn.


- Sử dụng dép đi trong nhà