Sinh em bé song khi tắm cho bé mọi người khuyên là khi tằm thì dùng quạt sưởi cho bé. Em cũng đã tham khảo để mua cho bé nhưng chưa biết mua loại nào cho tốt, mọi người có thể cho em lời khuyên nên dùng Quạt sưởi ấm Halogen hay Quạt sưởi ấm bằng dầu.Em có tham khảo như kidsplaza,promax...mong mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm.