Em mới mua móc dán tường kbcc-tape xài rất hay, không biết mọi người đã dùng sản phẩm bên KBCC-tape chưa ạ?