Đến lần thứ 2 nhà em bị cắt điện rồi, các mẹ cũng hiểu, đi làm về là nhà phải làm bao việc. Từ chuyện vợ chồng đến con cái, thế mà bị cắt điện nữa nên mọi thứ nó bị đảo lộn hết cả lên.


Em chia sẻ để các chị em tránh đóng tiền điện muộn, chứ mà để bị cắt thì phải trả tiền nộp phạt xong còn chờ bên đó người ta mở cho nữa.


Chị em cứ đóng tiền điện online cho tiện, đi làm văn phòng em cũng hiểu, thời gian đâu mà chjay đí đống tiền điện cơ chứ!