Mình xin lập tóp này mong cùng các bạn chia sẻ , góp ý các công việc liên quan đến thiết kế nội thất, xây dựng trang trí nhà. Các bạn cứ pót yêu cầu, thắc mắc mong muốn về ngôi nhà hiện tại, tương lai mình tại đây.