Chẳng là mình vừa nhận bàn giao 1 căn hộ. Phần vì bận (lười nữa), phần vì thích đẹp tổng thể từ đầu, nên mình đã kí hợp đồng 1 công ty kiến trúc thiết kế, đã ứng 50%, hôm nay bắt đầu triển khai. Còn thi công thì mình bảo để thiết kế xong, thấy cách làm việc ổn, giá cả thi công hợp lý thì mới ký hợp đồng thi công. Nói mạnh mồm thế thôi, chứ quả thật mình chẳng có tí chút kinh nghiệm gì về khoản này cả, cũng chẳng biết giá cả thi công, rồi vật liệu này nọ như thế nào, bí quá thì chỉ biết vào google thôi, lại một thân một mình. Bạn nào đã từng sửa nhà cho mình chút kinh nghiệm làm việc với công ty thiết kế thi công với. Hợp đồng thiết kế thấy ngắn gọn lắm, không hiểu hợp đồng thi công thế nào, làm thế nào để thợ họ không coi mình là "gà" nhỉ....:)