Em muốn mua một số nguyên phụ liệu để thiết kế quần áo nhưng không biết chỗ nào bán, các bố các mẹ nào ở Hà nội biết thì chỉ giúp em với nhé.