Nhà mình hiện nay bị dột, ẩm tường, Có ai biết bên nào thi công chống thấm không mách cho mình cái, Cả sơn tường nữa....