Có bạn nào biết giày đế cao chừng 4-5cm, đi cùng bạn gái thấy thấp hơn nên hơi...thiếu tự tin !!