Tình hình là rất tình hình. Bếp nhà em ốp gạch men trắng cho nên em rất hay mua giấy bạc về dán và mỗi lần bẩn thì em lột ra thay. Nhưng loại giấy em mua ở Fivimart nó là loại mỏng như giấy bình thường chứ không cứng cứng như loại giấy bạc khác cho nên rất hay phải thay. Có chị nào biết loại giấy bạc đẹp, bản to, nhưng nguyên bạc chứ không như tờ giấy để dán được ở đâu. Chỉ em với. Thanks all