Tình hình la e định tìm mua loại keo dán này, dùng thích quá, được đứa cháu mua từ bên kia mang về cho, giờ hết rồi tìm mua mà không ở đâu có, có mẹ nào biết chỗ bán loại keo bày không