Chào các mẹ. Nhà mình đang sắp xếp lại mọi thứ, trong đó có giường ngủ sẽ đưa vào phòng trong. Tuy nhiên, căn phòng này chỉ dài có 1,83m, mà cái giường lại dài 2m. Mình định cưa ngắn đi 0,2m để bỏ cho vừa phòng, nhưng có người bảo như thế (cưa ngắn) là không nên (xui). Vậy theo các mẹ họ nói như vậy có đúng không ?